Goufone</br>concursos

Goufone
concursos

Bases promoció Castanyada

 1. La participació en la campanya estarà oberta del 18 d’octubre al 30 d’octubre de 2021, ambdós inclosos.

 2. El regal promocional és una bosseta de tres panellets per registre.

 3. Per participar en el sorteig, el participant haurà de facilitar les seves dades de contacte (nom i cognoms, direcció, correu electrònic i telèfon de contacte, entre altres) a un dels treballadors/es de les botigues Goufone (Vic, Mataró, Granollers i/o Girona) o bé a través de la landing page creada per aquesta promoció.

 4. El participant haurà de ser major de 18 anys, amb domicili a Catalunya.

5 L'objecte de la promoció és regalar una bosseta amb tres panellets al participant pel mateix membre de l'equip Goufone un cop el participant hagi complert les dades requerides.

 1. El regal promocional és intransferible i no podrà ser bescanviat per diners en efectiu o un altre producte.

 2. Amb la seva participació en la promoció autoritza a GOUFONE a publicar el seu nom a les seves xarxes socials. També autoritza a publicar la seva fotografia/vídeo en recollir el regal promocional en el cas que sigui necessari.

 3. Gurbtec Telecom, S.L es reserva el dret de suspendre el sorteig.

 4. El sorteig està organitzat per Gurbtec Telecom, CIF B-66110792 amb domicili social als Carrer Girona 16, Gurb, 08503, info@goufone.com.

 5. El premi consisteix en: Una [1] bosseta de 3 panellets per registre.

 6. GOUFONE no es farà responsable en cas que el participant fes un mal ús del regal promocional o incompleixi el que disposen les bases legals.

 7. La participació en aquesta promoció implica l’acceptació de les bases de sorteig. Aquestes bases estan a disposició dels participants.

 8. Sorteig vàlid a nivell de Catalunya.

18-10-2021 - 31-10-2021

Bases Sorteig entrades pel concert de la Beth

 1. La participació del sorteig estarà oberta del 7 al 21 d’octubre de 2021.

 2. El sorteig consta 4 entrades dobles per al concert de la Beth el dia 30 d’octubre a les 20h a l’Atlàntida de Vic.

 3. Per participar en el sorteig, el participant haurà de fer-ho a través de la landing específica pel sorteig. La condició necessària per participar és deixant les dades que es requereixen al formulari de la landing abans esmentada. Es podran guanyar dues (2) entrades per persona. El sorteig és gratuït, sense obligació de compra o de fer-se Usuari de Goufone.

 4. El participant haurà de ser major de 18 anys.

5 El premi es podrà bescanviar amb les dades que ens haurà de facilitar el guanyador (Nom i cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon). Per poder recollir el premi caldrà ensenyar el Document d’Identitat Nacional o NIE o Passaport - no s’admet fotocòpia) i en cas que les dades no coincideixin amb les dades del guanyador no s’entregarà el premi, perdent la condició de guanyador.

 1. El guanyador haurà d’anar a buscar les entrades mitja hora abans que comenci l’espectacle (comença a les 20h del dia 30 d’octubre de 2021) a les taquilles de l’Atlàntida de Vic degudament identificat. En cas que transcorregut aquest termini, perdrà la condició de guanyador i el premi no podrà ser entregat.

 2. El premi és intransferible i no podrà ser bescanviat per diners en efectiu o un altre producte.

 3. Amb la seva participació en el sorteig, autoritza a GOUFONE a publicar el seu nom a les seves xarxes socials si resulta guanyador. També autoritza a publicar la seva fotografia/vídeo en recollir el premi en cas que sigui guanyador.

 4. El sorteig tindrà lloc el dia 22 d’octubre de 2021 i es notificarà per telèfon.

 5. Gurbtec Telecom, S.L es reserva el dret de suspendre el sorteig.

 6. El sorteig està organitzat per Gurbtec Telecom, CIF B-66110792 amb domicili social als Carrer Girona 16, Gurb, 08503, info@goufone.com.

 7. No estaran permesos els comentaris el contingut dels quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Es desqualificarà els participants que incloguin continguts ofensius.

 8. El premi consisteix en: 4 entrades dobles per al concert de la Beth el dia 30 d’octubre de 2021 a les 20h al Teatre Atlàntida de Vic.

 9. GOUFONE no es farà responsable en cas que el guanyador fes un mal ús del premi o incompleixi el que disposen les bases legals.

 10. La participació d’aquest sorteig implica l’acceptació de les bases de sorteig. Aquestes bases estan a disposició dels participants.

 11. Ni els treballadors ni els seus familiars directes -fins al tercer grau per consanguinitat o afinitat- de GOUFONE no poden participar en el sorteig.

 12. Tota informació personal facilitada, de forma voluntària, serà incorporada a la base de dades de Goufone. Tens el dret a accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-te a aquesta informació. El responsable de la base de dades és Gurbtec Telecom, S.L. Per qualsevol dubte o reclamació contactar a l’e-mail info@goufone.com.

 13. Sorteig vàlid a nivell de Catalunya.

07-10-2021 - 22-10-2021